Hur väl fungerar covid-vaccinen?.

VaccEval är ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt där en informationsplattform utnyttjas för att utvärdera Covid-19-vaccination i realtid inom svenska sjukvårdsregioner.

Om projektet

VaccEval genomförs i de sydöstra hälso- och sjukvårdsvårdsregionerna i Sverige med syftet att utvärdera Covid-19 vaccin i direkt anslutning till vaccinationsprogrammens genomförande. Informationsplattformen som utvecklas inom projektet utnyttjas för snabb analys av vaccinernas täckningsgrad, säkerhet och effektivitet som stöd för utformning av evidensbaserade riktlinjer. Inom VaccEval kombineras expertkompetens inom informationsteknologi, statistik, epidemiologi, infektionsmedicin, immunologi och allmänmedicin. Forskargruppen står i nära kontakt med ledningsfunktioner, smittskyddsläkare och ansvariga för informationsinfrastrukturen inom respektive region.

Data

I projektet lagras data i en integrerad informationsinfrastruktur som kan kombineras med olika informationssystem med befolknings- och vårddata. Genom att länka samman detaljerade uppgifter om vaccinering kan uppföljningsstudier av olika vaccin göras på ett sätt som är både är snabbt och tillförlitligt för att exempelvis studera vaccinationstäckning i olika socioekonomiska grupper, varaktighet av skydd, negativa effekter i relation till ålder och i relation till tidigare sjukdom och medicinering.

Projektet följer de generella riktlinjerna för datatillgänglighet enligt FAIR-principerna. Det innebär att data kommer att göras tillgänglig, sökbar och vara återanvändbar och att det kommer att vara möjligt att uppdatera eller utföra liknande studier i framtiden kring andra sjukdomar.

All data som samlas in i projektet och som enligt svensk lagstiftning kan delas kommer att publiceras på COVID-19 Data Portal Sweden.

API:er och data

Ladda ner öppna data

Ladda ner en delmängd av datan som sammanställts inom VaccVal som CSV, JSON eller RDF.

Utforska data med hjälp av VaccEvals API

Navigera VaccEval data direkt via webbläsaren.

SPARQL endpoint

Formulera dina egna frågor mot vår SPARQL endpoint direkt från din applikation eller via webbgränssnittet.

Publikationer

Artiklar

Research letters

Medverkande i projektet

Projektledning

Thomas Schön

Projektledare thomas.schon@liu.se Linköpings universitet

Toomas Timpka

Operativ projektledning toomas.timpka@liu.se Linköpings universitet Se även: RIDES

Armin Spreco

Operativ projektledning armin.spreco@liu.se Linköpings universitet Se även: RIDES

Sjukvårdsregioner

Marie Reinicke

Infrastruktur och datahantering marie.reinicke@regionostergotland.se Region Östergötland

Tomas Jussing

Infrastruktur och datahantering Region Östergötland

Cecilia Fagerström

Infrastruktur och datahantering cecilia.fagerstrom@lnu.se Region Kalmar

Beate König

Infrastruktur och datahantering Region Kalmar

Göran Henriks

Infrastruktur och datahantering Region Jönköping

Dennis Nordvall

Infrastruktur och datahantering Region Jönköping

Forskare

Thomas Schön

thomas.schon@liu.se Linköpings universitet

Fredrik Gustafsson

fredrik.gustafsson@liu.se Linköpings universitet

Örjan Dahlström

orjan.dahlstrom@liu.se Linköpings universitet

Cecilia Fagerström

cecilia.fagerstrom@lnu.se Linnéuniversitetet

Jorma Hinkula

jorma.hinkula@liu.se Linköpings universitet

Carl Johan Östgren

carl.johan.ostgren@liu.se Linköpings universitet

Håkan Hanberger

hakan.hanberger@liu.se Linköpings universitet

Britt Åkerlind

britt.akerlind@regionostergotland.se Region Östergötland

Open Science Interface

Eva Blomqvist

eva.blomqvist@liu.se Linköpings universitet

Robin Keskisärkkä

robin.keskisarkka@liu.se Linköpings universitet